top of page

ד״ר מירה ניאזוב שנת הדרקון 2024

תוכן הקורס

כל שנה מאופיינת במערך אנרגטי מיוחד המורכב מהאנרגיה השמיימית והאנרגיה הארצית. אנרגיות אלו משפיעות על האקלים, על הטבע ועל בריאות האדם. ב22 לינואר 2024 תחל השנה הסינית החדשה שנת הדרקון בהרצאתה של ד״ר ניאזוב נלמד על המבנה האנרגטי של שנת הדרקון, ועל ההשפעה של שנה זו על הטבע ועל האדם, ונתמקד בתזונה ואורח החיים המתאימים ביותר לאדם בשנה זו.

עלות

‏200.00 ₪

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page