top of page

מה זה צ'י

ברפואה הסינית אנו מדברים פעמים רבות על צ'י. מה זה בעצם אומר ולמה אנחנו מתכוונים? צ'י הוא מושג רחב ופילוסופי, שקשה מעט לתפוס, במיוחד למוח המערבי הרגיל למושגים מוחלטים ומוגדרים. אך בכל זאת אנסה במאמר זה להסביר. בוודאי שמעתם בעבר שצ'י הוא אנרגיית החיים: אנרגיה זו היא שמדברים  עליה בתרבויות ובתפיסות שונות, ויש לה שמות שונים כגון פראנה. בתפיסה הסינית הכל עשוי מצ'י- כל מה שאנו רואים ומרגישים הם צורות של צ'י, ברמות משתנות של דחיסות.  

צ'י, ין ויאנג

מושגים נוספים שכדאי להזכיר כשמדברים על צ'י הם ין ויאנג. ין ויאנג הם שני כוחות משלימים, הפכים אחד של השני. ההגדרה של כל אחד מהם אינה מוחלטת ומשתנה ביחס לשני. אפשר באופן כללי להגיד שהיאנג מייצג את כל מה שאור, חום, תנועה, גבריות, פעולה. ולעומת זאת הין מייצג את כל מה שחושך, שקט, קור, נשיות, הכלה. אבל למשל אם ניקח את עונות השנה, נוכל להגיד שהסתיו הוא ייני יותר מהקיץ, אך יאנגי יותר ביחס לחורף. כך שאי אפשר להגיד שהסתיו הוא ייני בלבד או יאנגי בלבד. כך גם נוכל להגיד שהחורף בישראל הוא יאנגי לעומת החורף באירופה, אך ייני לעומת החורף במצרים. כלומר שיין ויאנג הם  מושגים יחסיים אשר מתקיימים ביניהם יחסי גומלין, הם עומדים זה בהשוואה לזה ותנועת ההשתנות של יחסי הגומלין- נקראת צ'י.

צ'י ותנועה

בהמשך לפסקה הקודמת, ניתן להגיד שצ'י הוא תנועה. צ'י הוא ההשתנות שלנו בתוך מצבי החיים, הוא נוצר ממפגש של חומר ואנרגיה. התנועה עומדת בבסיס תפיסת הבריאות של הרפואה הסינית והדאואיזם. היכן שיש תנועה יש בריאות. הטבע נמצא בהשתנות ובתנועה מתמדת, וכך גם אנחנו, בהיותנו חלק בלתי נפרד מהטבע, צריכים לשאוף- להשתנות ולנוע ביחס ובהתאם למצבי החיים המשתנים. התנגדות לתנועה הזו תיצור מחלה וכאב. התמסרות תיצור השתנות. 

איך הרפואה הסינית משפיעה על הצ'י?

אם הכל זה צ'י, והטבע שלנו הוא להיות בתנועה ולהשתנות, כלומר שהשפעה על הצ'י והנעה שלו תוכל לכוון ולפתח מצבי בריאות. הצ'י נמצא בכל מקום בגוף, אך נמצא בצורה זמינה יותר במקומות מסוימים, ובמקומות אלו הוגדרו נקודות הדיקור. נקודות הדיקור הן נקודות שבאמצעות מחט, מגע או חימום ניתן להשפיע דרכן על הצ'י ולכוון אותו לחזור לתנועה הרמונית. כך גם צמחי המרפא, אשר לכל אחד מהם צ'י מסויים, יכולים להכנס לגוף ולהשפיע עליו. למעשה גם שיחה עם בן אדם אחר, פעילות גופנית, מזון וכל דבר אחר שנכניס לגוף או נעשה איתו- ישפיעו על הצ'י. 

רפואה סינית תל אביב

אז אם מסקרן אתכם להבין ולחוות על בשרכם את התנועה של הצ'י, וכיצד אפשר להשפיע עליה באמצעות דיקור וצמחים, אני מזמין אתכם לטיפול בקליניקה. מטרת הטיפול היא להשיב את תנועת הצ'י הטבעית לגוף על מנת שהוא יוכל לרפא את עצמו ולהשיב את ההרמוניה הפנימית שאבדה. כאן באתר ניתן לקבוע איתי פגישה.

אולי גם יעניין אותך ללמוד על...

bottom of page