top of page

מדיניות פרטיות של יאיר דנון רפואה סינית

הקדמה
ביאיר דנון רפואה סינית, זמין ב-[URL של האתר], אנו מחויבים לשמירה על פרטיות המשתמשים שלנו. מדיניות זו מפרטת את המידע שאנו אוספים, איך אנו משתמשים בו, וכיצד אנו שומרים עליו.
 

איסוף מידע:
אנו אוספים מידע אישי כאשר אתה משתמש באתר שלנו, מספק פרטים באופן יזום, כולל אך לא מוגבל לשם, כתובת אימייל, ומידע קשור לשימוש באתר. מטרת האיסוף היא לשפר את השירות שלנו ולהתאים אותו לצרכי המשתמשים.


שימוש במידע:
המידע שאנו אוספים משמש אותנו ל:
- הצעת שירות מותאם אישית
- שיפור והתאמת האתר והשירותים שלנו
- תקשורת עם המשתמשים
- ניתוח סטטיסטי ומחקר שוק


שיתוף מידע:
אנו מחויבים לא למכור, להעביר, או לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך, למעט במקרים הנדרשים על פי חוק.


אבטחת המידע:
אנו מנקוט בצעדים טכנולוגיים ומנהליים כדי להבטיח את אבטחת המידע שלך ולהגן עליו מגישה, שימוש או חשיפה לא מורשית.
 

שינויים במדיניות הפרטיות:
אנו

 שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. כל שינוי יפורסם באתר שלנו.
 

יצירת קשר:
לכל שאלה או דאגה לגבי מדיניות הפרטיות, אנא פנה אלינו ב-
YAIRDANON@GMAIL.COM.


בשימוש באתר יאיר דנון רפואה סינית, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע כפי שפורט לעיל.

bottom of page